Les nostres instal·lacions.

Servei, qualitat i atenció al client.

ADASOL

ADASOL S.L.

Aplicaciones de diseño del aluminio.

ADASOL S.L.

Aplicaciones de diseño del aluminio.

LÍNIA AUTOMÀTICA.

 

És una línia programable en  diferents paràmetres d’espessor/qualitat i adaptable a diversos materials.

LÍNIA MANUAL

 

Per acabats de petites sèries i peces artesanals, de difícil automatització. Línia de preparació per al tractament previ dels diferents tipus de materials a recobrir.

PLANTA DE TRACTAMENT DE RESIDUS

 

Vista del panel central de la planta depuradora per on són tractats tots els residus, segons compliment de la legislació mediambiental.